کاش همه اش یک خواب باشه !

خداجونم

تو بد دردسری گیر کردم . کمکم کن خواهش می کنم . خواهش می کنم ..........

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد...

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد...

راهی نروم که بیراهه باشد...

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را.

یادم باشد که روز و روزگار خوش است...

همه چیز رو به راه است و خوب...

تنها...تنها...دل ما دل نیست

/ 2 نظر / 9 بازدید
سعید مظفری

سلام.طراحی وبلاگتان بسیار زیباست. بار ادبی و معنایی شعرها هم خوب است . اما... با توجه به پیشر فت حوزه های تفکر و پیشرفت حوزه ها و مکاتب فکری در دنیا مسئو لیت یک جوان شیعی به عنوان میراث دار غنی ترین مکتب فکری در حوزه های اجتماعی (مانند راه اندازی این وبلاگ) چیست؟ امروز دین و معارف دینی بیش از هر زمانی نیاز به باز فهمی و قرائتی تازه دارد تا بتوان از این معدن غنی حرفهایی برای گفتن در سطح بین المللی داشت و این بار اول بر دوش جوانان متعهد دینی است. یک جوان شیعی امروز باید الگوی جوانان دانشگاههای تراز اول دنیا در زمینه های علمی فکری اخلاقی اجتماعی باشد و این جز جهادی دوباره در حوزه های فکری و باورهای خود امکان پذیر نخواهد بود. خواهش من اینست که در این جنبش جدید فکری که توسط دانشجویان متعهد این کشور آغاز شده است به سهم خود در وبلاگتان سهمی کوچک فعا لیت کنید . اگر هر جوان متعهدی باغچه ای به سهم خود درست کند این کشور گلستان خواهد شد.متشکرم