آقا اجازه ! دل ما تنگ می شود !

سلام

آقا سلام ...

آقا جونم یادته یه قراری باهام داشتیم ؟ قرار بود ...

نمی دونم چطوری ولی ممنونم ! فکرشم نمی کردم ! راستش اومدم عذر خواهی کنم یادم رفته بود که هستی ، یادم رفته بود که همیشه پیشمی !

ببخشید ، معذرت می خوام ، من اشتباه کردم .

هه چی درست شد ، درست همون طوری که می خواستم ! باورش برام سخت بود شاید هنوز هم باورم نمی شه ! نشدنی بود یادته تصور من ؟

خوشحالم نه به خاطر اینکه درست شد یعنی برای اونم خوشحالم ها خیلی هم خوشحالم اما بیشتر برا اینکه همیشه تو همه شرایط پیشمی !

آقا اجازه ؟

می شه بیشتر دوستم داشته باشی و بیشتر دوست داشته باشم ؟

آقا ؟

می دونی چی می خوام بگم بین خودم و خودت ! اگه می شه ....

دوستت دارم بیشتر از همیشه ها !

/ 0 نظر / 4 بازدید