دلم ...

دلم گریه می خواهد 

              کمی باران ، دمی آه

                                         و یک نفس فریاد!

...................................................................................................................

/ 2 نظر / 3 بازدید
فرخی

گفت: چه انتظار عجیبی.....توبین منتظران هم.....عزیزمن چه غریبی

صدیقه

در انتظار فرج روز و شب می شمریم.