ميلاد نور خجسته باد

/ 2 نظر / 6 بازدید
/?////

دنيا ودانستنيهای ان بيشتر از ان است که ادم خودش را اسير يک سری روايت های تاريخی بدون سند مشخص کنه روايتهايی که عمر اکثر انها از دويست سال نمی گذره زندگی شما قرين شادی و دانش

saba

ولی در دنيای امروز تنها نمی توان به کتب و برنامه های که به طور کل هدف خاصی را دنبال می کند اطمينان کرد زيرا که بشر خويش را عقل کل می خواند و به خود اجازه می دهد درباره همه چيز نظر بدهد