?… مي گفت : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

* مگر نه اولم مثل آخرم است و آخرم مثل اول ؟!

پس بدا به اول و آخرم !

يا اول الاولين و يا آخرالاخرين ...

* كودكان به وعده گردو مي زيند و كودك مآبان به وعده مينو !

* الهي ! اگر در پيشگاهت كور ، بينا شود و مرده احيا ،

عقل ما دمي انديش به كدام بالا گرفتار شود ! كه مصلحت در پيشگاه تو همان ديوانگي است !

* خدايا ! آن زمان كه از جلالت ، فرزانگان گنگ شوند ،

ديوانگان چه شوند ؟!

... ديوانگان يا كودكان ؟!

* عاشق را ترك غير معشوق واجب است كه يك دل را دو عشق حاجب است !

* ذلت و لذت قريب هم بلكه قرين يكديگرند ..

ان مع العسر يسرا !

* گل دماغ را معطر كند و گندآب روان را معذب

كه اين هردو كاشته ديگرانند ...

پس آنچه در خود كاشته ايم با ما چه خواهد كرد ؟

* خدايا كامم را به حلاوت تلاوت كلامت شيرين بدار.

و جان را به تلاوت حلاوت ديدارت روشن بدار !

... در پناه حق

ZZ

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
فقط کليک

بازاريابي براي صاحبان وبلاگ و سايت!