دلم گرفته !

از همون مدلایی که فقط تو درداشو می دونستی !

آقاجونم !

تنهام نذار  به کمک احتیاج دارم خیلی بیشتر از اون وقتا که حتی ...

یادت نره امشب یه بنده خدا چشم به راه دعاته !

من فقط و فقط به خاطر تو این کارو انجام می دم بهم کمک کن !

خیلی تنهام خیلی تنها تر از ....

می خواستم بگم ... اما چه جای نیاز ......

دلم پره از حرفهایی که ......... حرف نمی زنم بشنو !!!

..................................................................................................

/ 0 نظر / 2 بازدید