خسته ام ،اما هنوز استوار....  
darkSilverFooter_05.gif

دلم مي خواد بفهمي
.ديروز تا مي توانستم براي خودم و خودت گريه کردم
،ديروز گريستم
براي تمامي روزهايي که گرفتار، خسته و يا عصباني بودم
براي تمامي روزها و تمامي نگرش هايم
براي تمامي لحظاتي که سبب بي حرمتي، بي احترامي و جدايي از خودم شده و
،موجب شده بود، انعکاس رفتار ديگران در من چنان باشد که
.خود نيز همان رفتار را با خودم داشته باشم
،ديروز براي تمام تلاش هايي که کرده بودم تا ديگران دوستم بدارند گريستم
براي تمامي خواسته هايي که ميسرنشد و
براي تمامي کارهايي که فقط به خاطر خشنودي اطرافيانم انجام دادم و بازتاب
.آن در خودم جز خلاء روحي، درد جسمي و خستگي بي حد چيزي نبود
.ديروز گريستم
.چون گاهي جز گريه کاري نمي توان کرد
،ديروز گريستم
به اين خاطر که رنجيده بودم، به اين خاطر که مرا رنجانده بودند و به اين خاطر
که من ِ رنجور راهي نداشتم
.جز اين که در، دردي عميق فرو روم
.زماني که در اين درد فرو مي روي، رنج تو را بيدار مي کند
ديروز گريستم
.به خاطر اين که خيلي دير شده بود و به خاطر اين که وقتش رسيده بود
ديروز گريستم
.به اين خاطر که روحم به تمامي چيزهايي که نيازبود بدانم، واقف بود
.ديروز با تمامي روحم گريستم و او را راضي کردم
.حال بسيار بدي داشتم ا

ديروز گريستم زیرا دانستم که تو نيز به درد من مبتلايی !

/ 9 نظر / 3 بازدید
تنهای تنها

ره پنهانی می خانه نداند هرکس به جز من شيخ زاهد و دو سه رسوای ديگری

MOBASOFT-CTIS

سلام٬ شناسايی افراد خاموش (Invisible) در ياهو مسنجر. اگر مايل بوديد به وبلاگ مراجعه کنيد و نرم افزار را دانلود نماييد./

چست و چابک

بالاخره آمار بازديدکنندگانت به ۱۰۰ نفر رسيد فکر می کنی چند درصد از اين آمار سهم من بوده ...؟!

شيرين

من به نوبه خودم شونصد درصد بازدید به عمل آوردم!

نيما

خیلی احساساتی هستی زیاد حال نمیکنم باهات نه شوخی کردم[[تعجب

دوستدارت

[سوال نیما

دوستدارت

دارم میرم وگرنه آدرسمو برات مینوشتم بازم سر میزنم مامانم اومد راستی وبلاگتم خیلی مطالبش قشنگ بود بازم برامون بنویس