فرقه های باب مهدویت _ زیدیه

عده ای با تمسک به روایت پیامبر (ص) که فرمودند: " مهدی از فرزندان حسین (ع) است و او با شمشیری بر می خیزد. "

زمانی که زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب قیام خود را علیه امویان آغاز کرد ، گفتند : چون او از نسل حسین (ع) است و قیام به سیف علیه ظالمان کرده و از سویی فرزند اسیر است ، پس او مهدی موعود است .کنیه زید ، ابوالحسن و مادرش کنیزی بود که مختار بن ابی عبیده او را به علی بن حسین (ع) بخشیده بود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید