بدون شرح ...!

دلم گرفته است مولا....

تا گریه هست دانه ما بی جوانه نیست

تا روضه هست هیچ دلی بی بهانه نیست

گر چه دلم گرفته از این روزهای سرد

از آتش فراق دلم بی زبانه نیست

آقا کبوترم کن و زیر پرت بگیر

دیگر دلم وسیع شده ، فکر دانه نیست

هر جا که جای داده ایم می نشینم و

کارم دوباره نق زدن کودکانه نیست

تو آمدی و سر زدی و من نبوده ام

دیدی دوباره هیچ کسی  بین خانه نیست

می خواستی که زائر سجاده ام شوی

دیدی تب عبادت من عاشقانه نیست

/ 1 نظر / 10 بازدید
عاشق کوهستان

با سلام و عرض ادب و احترام [گل] به به آفرین ....... احسنت[دست] فداش بشم[قلب] محراب ابرویت بنما تا سحرگهی دست دعا برآرم و در گردن آرمت .......... آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند[گل]