قهوه تلخ و فراماسونری

سه یا چهار بار مطلبی در خصوص فراماسونری بودن سریال قهوه تلخ نوشتم اما هر بار که اومدم منتشر کنم یا یه اتفاقی افتاد و مجبور شدم دوباره بنویسم و اما آخر گفتم شاید صاحب وبلاگ راضی نیست و تهمته به کارگردان و ... شاید ...

نمی دونم الحق که بین حق و باطل به فرموده امیر المونین 4 انگشت فاصله است و نمی شه قضاوت کرد .اما دوستانی که مایلند بخوانند و خودشان قضاوت کنند ...

سریال قهوه تلخ1

سریال قهوه تلخ 2

سریال قهوه تلخ 3

/ 2 نظر / 8 بازدید

سال نو بر شما مبارک ایام به کام