خدایا آدمی را یا سخنی باید دل پذیر   .  یا دلی باید سخن پذیر  . خدایا مرا یکی از آن ده .
خدایا به تو پناه میبرم از نفسی که سیری ندارد . از دلی که خاشع نباشد  . از نمازی که بالا نرود .  از دعایی که مستجاب نشود .
خداوندا مرا از آنان قرار ده که تو را در حال آسایش چنان به اخلاص می خوانند که درماندگان مخلص می خوانند . همانا تو ستودنی و بزرگواری .

هویجوری یه هو  رفتیم زیارت و برگشتیم. ماجرای سفر رو نوشتم اما حوصله تایپش رو ندارم خدا می دونه کی قراره سفرنامه ها رو تایپ کنم .

سرما تا مغز استخونم نفوذ کرده بود . ولی بودن توی اون فضا اونم تو عید غدیر .... باور کردنش برام ممکن نبود قرار بود سفر این هفته  یزد باشه ولی نمی دونم چرا این جوری شد ؟

خلاصه تازه ۳ ساعته بر گشتم . حوصله ندارم دو روزه پلک نزدم . خوابم نمی یاد باید یه سری کارا رو تموم کنم .

شکر !

/ 2 نظر / 3 بازدید