به  دخترک می اندیشیدم که متوجه برنامه ی تلویزیون شدم که تصویری از کلیسا را به تصویر می کشید .فکر کردم نباید جالب باشد.کنترل را برداشتم تا شبکه را عوض کنم .که شنیدن کلمه ی رجعت ،مسیح،انجیل مرا از این عمل باز داشت. منصرف شدم مثل تشنه ای که داردد سیراب می شود فقط گوش می دادم .آری سوال دخترک داشت پاسخ می یافت . شخصیت های مختلفی سخن می گفتند در این خصوص که در شکل گیری اسرائیل دولتمردان امریکایی چون بلااکستون در مجلس قانون گذاری آمریکا حمایت کرده است. و این شخص کتابی به نام "مسیح می آید" نوشت و گردهمایی تشکیل داد که در آن مبلغان مسیحی و یهودی که تا به حال با هم در یک گردهمای شرکت نکرده بودند حضور یافتند. ووی برای آنها توضيح داد که اسراييل جایی است که باید برای بازگشت مسیح در آنجا جمع شوند بنابراین با ارسال یک نامه ،به رئیس جمهور وقت از تشکیل دولت اسرائیل حمایت میکند .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 2 نظر / 3 بازدید
يکی از بچه های کلاس

آرزو ميکنم هر موقع که رفتم مکه اونا بين زايرای زيارت کنم.

فرانک عباسی

دعای فرج ودعای عهد يادت نره جواب سوالتو می گيری