پيش از هر نفس حتی !

سلام !

۴۰ روز تا عاشورای حسین باقی مانده است ِ

حسین زمان من !

می خواهم حر شوم ِ می پذیریم ؟

هر صبح پیش از هر نفس حتی ! یاد تو را در دل زمزمه می کنم ِ َ آن روزها یادش بخیر که نیازی به فکر َ به یاد به زمزمه نبود و هرچه بود تو بودی

چقدر غریبی می کنم با تو درست مثل آن زمان که غریبه بودم با غیر تو

نمی دانم یعنی نمی خواهم بدانم که مرا می پذیری یا نه ؟ می خواهم با تو باشم مگر جز این است معنای دوست داشتن حقیقی .عشق را نمی گویم .دوست داشتن !

در به در کوچه های رسیدن به خدا  می بینی ؟هنوز نرسیده ام به قله. یاد نگرفته ام برات شعر سپید بگویم هوز هنوز هنوز هنوز ادای منتظر ها را بر سر جاده در می آورم

حسین زمان من !مهدی جان

چیزی تا عرفه نمانده است مهم نیست مهم نیست من کجا هستم در حرم هستم یا خیر مهم حریم است .حریم !

من عرف نفسی فقد عرف ربه ! 

مرا در حریم خویش بپذیر که بسیار نیاز مند توام  .

باورم کن باورم کن که بسیار نیازمندم که تو در برم باشی ای محبوب من !

اباصالح التماس دعا هر کجا هستی یاد ما هم باش /

نجف رفتی وکاظمین رفتی یاد ما هم باش

به دیدار قبر بی شمع مجتبی رفتی یاد ما هم باش

ابا صلح التماس دعا هر کجا هستی یاد ما هم باش

بغل کردی قبر مخفی مادرت زهرا یاد ما هم باش !

زیارتنامه که می خوانی بر مزار پدر یاد ملا هم باش !

یاد ما هم باش !!!

/ 2 نظر / 4 بازدید
سعيد

نجات دهنده در گور خفته است... انتظار مذهب انقراض است. موفق باشيد