بیش از بیش دوستت دارم ...

سلام

آخر هفته فوق العاده ای بود . دو روز طوری زندگی کردم که دوست داشتم که فکر می کردم دوست داری . هیچ وقت این همه انرژی نداشتم . جایی رفتم که دلم می خواست که دلت می خواست چیزی خوندم که دلم که دلت می خواست حرفی زدم ، کاری کردم ..... که دلم که دلت می خواست .

اما امروز استرسی عجیب تمام وجودمو گرفته بود چون .... خدا رو شکر بی مورد بود و بی دلیل خدایا ممنونم . ممنونم که این قدر خوبی با بنده ای که اینقدر خوب نیست که شاید اصلا خوب نیست !

هر روز که به روز رفتن نزدیک تر می شه یه حس غریب آشنایی هم خونه دلم می شه . بعد فکر می کنم چقدر سخته سرتو بلا بگیری خیلی پرویی لیاقت یه همچین سفری رو دارم ؟ چقدر یه ارباب می تونه رئوف باشه خدایا می دونم خوب نیستم می دونم تا خوب شدن فاصله زیادی دارم اما شما خوبی بزرگی مثل حالا که بهم توفیق دادی بیشتر از حقم بهم دادی . لایقم کن .لایقم کن لایق خوبی هات مهربونی هات و...

نمی دونم چی باید بگم ... فقط بیش از بیش دوستت دارم ! دوستت دارم ! دوستت دارم !

/ 0 نظر / 6 بازدید