اما ماجرا به این جا ختم نمیشود وبعد از او وینسن در سال 1970 با نوشتن کتابی که در چندین جلد چاپ شد و تسلطی که بر رئیس جمهور داشت همه ی دستیاران و مشاورانش را وادار به خواندن کتاب کرد و از برنامه های آمریکایی که اعتقاد داشت دارای قداست است حمایت کرد. گروه دیگری که خود را اصول گرا می نامیدند و شباهت زیادی با بنیاد گرایان داشتند براساس باورهایشان با همه ی سیاست مداران و دانشمندان از تجمع یهودی ها در فلسطین حایت کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شخص دیگری که در آمریکا وارد شده بود پالور بود .او از رهبران صهیونیسم مسیحی امریکا است. و عامل اصلی سیاست گذاران است و مورو مجالیتی که تشکیلات ضد اسرائیلی است را تشکیل داد. که دارای صدها عضو است که با بنی اسرائیل عهد بسته اند. وی هم چنین دانشگاهی را تاسیس کرد که دانشجویان آن راا برای بازدید به اسرائیل می برد و او براین اعتقاد است که هر  کس با اسرائیل شفقت کند خدا هم با او شفقت مبی کند . او اخیرا به پیامبر اسلام جسارت نموده بود که در پیامی عذر خواهی خویش را اعلام نمود .زیرا مسلمانان مخالف تشکیل اسرائیل هستند و مخالفت با آنها مبنای صهیونیسم مسیحی است .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید