این امر تشکیل دولت اسرائیل و به تبع آن جنگ آرماگدون را به تاخیر می اندازد .بنابراین آنها درصدد نابودی مسلمانان هستند زیرا معتقدند که اگر معبد در محل مسجد الاقصا و بیت المقدس و قبه الصخره  که از مکان های مقدس رای مسلمانان است،ساخته نشود مسیح ظهور نخواهد کرد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

واسرائیل امتیاز پروژه ای به نام سامسون را دارد که بیش از 400 کلاهک اتمی را آماده می سازد . که در صورتی که تهدید به خرابی این دولت باشد او همه این بمبها را منفجر خواهد کرد.

مسیحیانزمین را هفت دوره ساخته اند که معتقدند اکنون در دوره ی هفتم هستیم در دوره ی رجعت مسیح ! اما قبل از این واقعه باید یهودیان دولتی تشکیل دهند و گردهم جمع شوند که این شرط از مهم ترین شرایط رجعت است. و آنان معتقدند که تا فبل از آنکه دولت صهیونیست اسرائیل تشکیل نشود و یهودیان دولت تشکیل ندهند بقیه ی اتفاقات ارزشی ندارد .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید