کتاب جامعه و تاریخ دکتر مطهری

 

جامعه و تاریخ یکی از مهمترین کتاب های استاد مرتضی مطهری است و تا کنون به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده است . این کتاب براساس تعالیم اسلامی نگاهی دارد به اینده بشریت و در آن سرنوشت انسان و جامعه را از نظر مبانی اسلامی تشریح می کند .

استاد مطهری در این کتاب به سوالاتی همچون این که تاریخ چیست و حکومت نهایی با چه جریانی است پاسخ داده است .

این کتاب همچنین درباره سرنوشت بشریت ، به نقد نظریات مکاتب دیگر نیز می پردازد و کاستی ها و معایب و محاسن برخی از آنها را بر می شمرد . استاد مطهری سپس با بیان نظرات اسلام و قران درباره آینده می پردازد و جامعه را در آن شرایط ترسیم می کند .

این کتاب یکی از منابع خوب برای همگان و مخصوصا نسل جوان برای شناخت دقیق تر از مبانی اندیشه اجتماعی اسلام است .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید