مشهدالرضا...

حالم خوب است اما دلم تنگ روزهایی شده است که می توانستم از ته دل بخندم...

الحمدا... امام رضا (ع) طلبیدند و در شب شهادت پدر بزرگوارشان و عید مبعث به پابوسشون بریم .

حالم کمی بهتر شده .دوست نداشتم برگردم . هوای اینجا از گرفتگی گذشته خفه است هرچه بیشتر نفس بکشی از ظرفیت اکسیژنش کم میشه و به مرگ نزدیک ترت می کنه .

این روزها حسابی درگیرم با خودم با خودشون با زندگی و... امیدوارم که روزهایی آرامش برسند ....

مثل همیشه های حضورت برام دعا کن و پیشم باش .... یا مهدی(عج)......

 

/ 0 نظر / 20 بازدید