فرقه های باب مهدویت _ ناووسیه

یکی دیگر از این فرقه ها ، فرقه " ناووسیه " است . این فرقه نیز بر اساس نگرش های خاص خود به نگاهی دیگر گونه در این باره دست یافته است .

اینان اعتقاد داشتند این غیبت درباره امام صادق (ع) واقع شده است . آنها در مسئله غیبت با شیعه اثنی عشری هم عقیده هستند . ولی آن را بر امام صادق (ع) تطبیق کرده اند و گفته اند کسی که غیبت کرده امام صادق(ع) است .

البته شیخ صدوق احادیث مربوط به شهادت امام صادق(ع) را ذکر و مدلل می کند که اعتقاد آنها باطل است .

/ 1 نظر / 13 بازدید
گمشده د رخود سرگردان دردنيا

لطفا منبع ايت مطالب را هم بنويسيد.