امام صادق(ع) فرمود:"امامي از ما غايب مي شود ، پس چون خداوند اراده كند كه او را آشكار وظاهر گرداند ،اثري در دل وي پديد مي آيد ، پس به اين گونه به امر پروردگار ظاهر مي گردد.

راستی امروز دلم هوايت را کرد اومدم سراغ مطالبی که برات نوشته بودم و می شنيدم

اما آروم نمی شم نکنه از دست ما دلگير شدی بد جوری دلم می خواد های های گريه کنم ديگه از ما سراغی نمی گيری

حالا خوبه به همه بگم منو تنها گذاشته رفتی ته بی عدالتی نيست؟پس عدالتت کو ای عدالت گستر الهی

من تنها  ام ؛تنها توی ای دنيا ميون اين همه آدم که نيستند ولی به بودن تظاهر می کنند

دلم گرفته به دادم برس

برا م دعا کنيد برای آنانی که چون من نيازمند ارتباط شما با خدايند.راستی می گويند عاشق درد هجران را تاب می آورد تا وصال من طاقتم به سر رسيد

پس حتما تو آمدی ؛می روم در را باز کنم وسلام ...................

/ 1 نظر / 2 بازدید
shamim

سلام کاش عنايت کند برايش ادم شويم اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم يا حسين