باید....

سلام

دوباره سوزن مون گیر کرده ! این دفعه فقط من کم طاقت نبودم که گفتم آخ ...

صدای بنده خوبتم در آمد.... اشک بنده صبورتو در آوردی امروز ... نمی دونم چطور دلت اومد من که دلم آتیش گرفت وقتی شنیدم و دیدم!

آفرین به خداییت! همینو می خوای ؟ عالی بود بهممون ریختی و اشکمونم در آوردی و جلو بندتم ضایمون کردی ...

این بود ضمانتت؟ باورم نمی شد .هنوزم نشده صبح که پاشدم انگار کردم که خواب بوده عین گیجا داشتم دور و برمو نگاه می کردم .ولی خیلی طول نکشید انگار همه دنیا رو سرم خراب شد دوباره ... دلم شکست ..خورده هاش شد بغض نشست تو گلوم مثل حالاکه دارم بهت می گم ...

خوب زورت فقط به ما میرسه ها ... محض اطلاتون هم بگم فقط خودت از پسش بر می آی .. ما آدم این کارا نیستیم ... آنکه درد می دهد درمان می دهد! به ما هیچ ربطی نداره چطور و به پاداش کدوم کارمون ... خدامی و ما هم به جز شما هیچکی رو نداریم ...

این گوی و این میدان .... بزرگی تو این جا به همه ثابت کن ... منتظریم .ما خیلی کم طاقت تر از اونی هستیم که فکرشو بکنی...

باید درستش کنی به بهترین شکل !!!!

یا علی

/ 8 نظر / 14 بازدید
آریا فرمانروای تنهایی

سلام دوست خوبم. .وب بسیار زیبا و پر مهتوایی دارید. خوشحال میشم به دهکده من هم سری بزنید و با نظراتتون به آبادنی بیشتر دهکده کمک کنید. همیشه موفق و البته عاشق باشید.

منتظر کوچک

سلام. آیت الله ناصری میگن: " امام زمان ما را فراموش نمی کند .. اداره می کند حالا اگه یک مقداری هم سختی و ناراحتی دیدیم ، اینا امتحاناته... از امتحانات مبادا که شما شونه خالی بکنید... تحمل بکن! توسل داشته باش! یابن الحسن رو فراموش نکن در هر کاری .." --------- http://www.sahebzaman.org/dl/sound/clip/sheykh-mohammad-kofi(www.sahebzaman.org).mp3

روزهای دلتنگی

اینجـــآ زَمیـــن اَســـتــ رَســمــِ آدمهــآیَشــ عَجیــبــ اَســتــ اینجــآ گـُـم کــه بِشـَـوی بـِـه جــآی اینــکه دُنبــآلتــ بِگـَـردَند فرآموشـَـتــ می کُننـَـد عآشـِـق کــه بِشـَـوی بــه جــآی اینــکه دَرکــَتــ کُنــند مُتَهَمَــتــ می کُننــَد فَرهَنــگــِ لُغــتــِ اینجــآ چیــزی از عِشــــــق و اِحســــــآس وغــُــــرور سـَـرَش نِمی شـَـوَد زیــآد کــه خــوبــ بآشــی زیــآدی می شـَـوی زیــآد کــه دَمِ دَســتــ بآشــی تِکــــــرآری می شـَـوی زیــآد کــه بِخَنــدی بَرچَســبـِـ دیوآنـِـگی میخـُـوری و زیــآد کــه اَشــکــ بِریــزی... عآشــِــــقی..!! اینجــآ بآیــد فـَـقـَــــــط ... بــرآی دیگــرآن نَـفــَــــس بِکِشــی...!!![گل]

روزهای دلتنگی

میگفتند: سختی ها نمک زندگــــــی است... امّا چرا کسی نفهمید "نمــــــک" برای من که خاطراتم زخمی است شور نیست... مزه "درد" میدهد...!![گل]

روزهای دلتنگی

تولدت مبارک ، چه حرف خنده داری چه فایده داره وقتی ، تو گل برام نیاری...............[گل]

روزهای دلتنگی

در میـــان کعـبه جـان ، پـرتـو حق جلــوه گر شــد فاطمه بنت اســد هم ، صــاحب زیبـا پسر شــد کعبه آن شب ، غـرقـه در نور دل افـروز خـدا بـود آسمان کعبه گویی ، مظــهر صــدها گهـــر شــد عطــر جـانبخش بهشـتی در فضــای کعبه پیچید تا کـه میـــلاد ســعید مـرتضی فخــر بشــر شــد مـژده میـــلاد مـولا ، می کنــــد از غم رهـــــــایم زین بشارت کام امّت ، مملو از شهد و شکر شـد پیشاپیش ولادت امام علی علیه السلام مبارک**[گل][گل]

روزهای دلتنگی

سلام عزیزم.. امیدوارم حالت خوب باشه.. هرجا که هستی شادو سلامت باشی[لبخند][گل]

روزهای دلتنگی

جای دوری نرفته ام جای دوری نمی روم میرم کمی باران را با دلم یا دلم را با باران یکی کنم....[گل]