سلام

اومدم تشکر کنم هم بابت دعوتت به جشن  تولدت به جمکران و هم بابت دیشب که به بهترین وجه ممکن قضیه رو حل کردی و هم به خاطر ...

آخریشو هنوز مطمئن نیستم اما می شه ،‌می دونم ...

به هر حال یه دنیا ازت ممنونم . ممنونممممممممممممممممممممممم!

بازم تنهام نذار.خیلی دوست دارم !