سلام

یه وبلاگ جدید زدم یه وبلاگ که بتونم راحت باهات حرف بزنم . آخه اینجا بعضی ها نامحرمن! دلم بدجوری آشوبه ! می دونم تولدته و نباید از این حرفا زد اما بدجوری دلم ...

دعا کن ! تو رو خدا دعا کن ! حالم خوب نیست ! دلم طوفانی طوفانیه!

دعا کن فقط همین !