سلام

وقتی می رفتم جز یه اسم از کربلا و ... نمی دونستم . فقط شنیده بودم کربلا ،‌حسین ،‌بین الحرمین ،‌خیمه گاه قتلگاه و ... فقط شنیده بودم ...

و حالا دیدم و چه خوب شاعر می گفت : شنیدن کی بود مانند دیدن .....

بغضی تو گلومه که ... خدایا.....................................

دلم تنگ کربلاته !!!!!!!!!!