شعبان که مه سرور هر مرد و زن است
تابان ز وجود جلوه چهار تن است
هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین
هم مولد پاک حجت بن الحسن است

ان شاء ا... فردا رفتنی هستیم .

اگه توفیق داشته باشم نائب الزیاره ام .