دلم گرفته .....................

دلم گرفته .....................

دلم گرفته ......................

خدایا ...

برای خانه  همیشگی ام  هیچ توشه ای ندارم . خدایا بهم رحم کن . خدایا الا بذکر الله تطمئن القلوب خدایا تو منو می بینی خدایا تو منو دوست داری خدایا امشب به کی قسمت بدم ؟‌ خدایا زورت نمی رسه گناهامو ببخشی ؟ میرسه دیگه

ای مبدل سیات بالحسنات می شه جای گناهام...

خدایا علی ات اگه می دید تو خانواده کسی که داره می کشه یه محب بود نمی کشت می بخشید خدایا یعنی تو زندگی من هیچ خیری نیست یعنی من برای حسینت برای امام زمانت کاری نکردم؟خدایا تو رو قران بهم آرامش بده . خدایا آرومم کن .

خدایا انت کما احب خدایا تو اونطوری هستی که من دوست دارم منو طوری کن که خودت دوست داری منو آرومم کن آروووووووووووووووووووووووم ..........

خدایا بگو دوستت دارم ... خدایا بگو پشتمی بگو هوامو داری بگو....

خدایا تو نوری بزرگی عظیمی .......خدایا تو کسی هستی که علی ،‌حسین ،‌محمد (ص) با آنهمه جمال و جلال تو رو بندگی می کنه ......

خدایا به کی پناه ببرم؟ خدایا بیا آرامش قلبم باش!

خدایا تو اگر بخواهی ....گر نباشد در عاشق کششی میل معشوقه به جایی نرسد ......

خدایا دوسم داری؟

اگه نداشته باشی هم حق داری این همه عهد شکنی ... خدا خدا... ولی به حسین قسم دوستت دارم می دونم حب دنیا دارم می دونم .... خدایا بگو پشتمی بگو دوسم داری خدایا نمی شه با هام حرف بزنی... خدایا یه جوری بهم بفهمون یه جوری که بفهمم که پشتمی ....

می شه منم همش تو رو بخوام .. می شه شش دونگ قلبم مال تو باشه ......

خدایا تو رو جان عباست ..... خدایا من نه رو عبادتم حساب می کنم نه ... خدایا هیچی ندارم سر و پا گناهم رو سیاه و شرمنده اومدم گفتم یه خدای کریمی هست .......

خدایا آرومم کن ........................ اگر نمی خواستی ببخشی منو نمی ذاشتی که این حرفارو  بزنم ... مگه نگفتی تا اقرار نکنی نمی بخشم . خدایا می خوای آبرو مو ببری؟ خدایا من خودم دارم آبروی خودمو می برم ... خدایا من گناهکارتر از همه ام .... خدایا بیا امشب آرومم کن............ نمی شه من حر شم ...تو حسین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایا مگه من امام زمان ندارم خدایا منم به این جا پناه آوردم ........ خدایا..........

خدایا فقط یه نگاه ............