نرگس های عاشق

به استقبال صبح آدینه ای می رویم که از انتظار سرشار است.

او که آخرین امید دل های خسته و پریشان

 

تاریخ است

.

پس به پهنای دستان پر قنوتمان

و وسعت سینه های منتظر و امیدوارمان از

تو می خواهیم

که ظهور آن خورشید پنهان

را تعجیل فرمایی تا با دم مسیحایی او بار

دگر معجزه ی

 

عشق را

 

در دلهامان نظاره گر باشیم

.

********************

جمعه یعنی یک غزل دلواپسی***جمعه یعنی گریه های بی کسی

جمعه یعنی روح سبز انتظار***جمعه یعنی لحظه های بی قرار

بی قرار بی قراریهای آب***جمعه یعنی انتظار آفتاب

جمعه یعنی ندبه ای در هجر دوست***جمعه خود ندبه گر دیدار اوست

جمعه یعنی لاله ها دلخون شوند***از غم او بیدها مجنون شوند

جمعه یعنی یک کویر بی قرار***از عطش سرخ و دلش در انتظار

انتظار قطره ای باران عشق***تا فروشوید غم هجران عشق

جمعه یعنی بغض بی رنگ غزل***هق هق بارانی چنگ غزل

زخمه ای از جنس غم برتاردل***تا فروشوید غم هجران دل

جمعه یعنی روح سبز انتظار***جمعه یعنی لحظه های بی قرار

بی قرار بی قراریهای آب***جمعه یعنی انتظار آفتاب

لحظه لحظه بوی ظهور می آید***عطرناب گل حضور می آید

سبز مردی از قبیله عشق***ساده و سبز و صبور می آید

*********************************************

الهم عجل لولیک الفرج

************************************

تولدت مبارک !