اگر كسي را دوست ميداري،

 

رهايش كن،

 

اگر بسويت بازگشت،

 

از ان توست،

 

وگرنه هيچ وقت حقيقت نداشته

 

 و حالا من برگشتم ،میدانم خیلی از من رنجیده ا ی !اما فرصتی دوباره پیش آمده.تا با تو درد دل بگو یم !

دنیای عجیبی است آدمها چه زود همدیگر را از یاد میبرند !

می خواهم از این به بعد نیز  با تو باشم قول می دهم که دیگر تو را گم نکنم . زندگی مرا فریب داد ومن دل به چیز هایی بستم که تو نمی پسندیدی .باور کن خیلی به هم ریخته ام. شاید بگویی باز تنها شد وفیلش یاد هندوستان کرده. هر گونه دوست داری بیندیش . یه سری به دلم بزن ببین چقدر بی تو سرد و متروکه ببین هرکسی به جز تو که براش از دوست داشتن گفتم با دلم چکار کرد .

خدا جونم ،قول می دهم  از این به بعد میشم همون بنده خوبت که اگه یه روز به دلش سر نمی زدی دیوونه می شد،آخ که چقدر دلم برای آن روزا تنگ شده !

آقا جون شما پادر میونی کن  ببین میون این همه آدم  چقدر دل شکسته و تنهام  اگه تو هم منو تنها بذاری اگه.........

آقاجون بغض توی  گلوم و حالا پرده اشک نمی ذاره بنویسم بقیه شو برات می گم تو رو خدا به حرفام گوش کن ،بدجوری ریختم به هم !

آقاجوننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم!