با آرزوی سلامتی برای تمام مادران و بانوان عزیز 

روز میلاد بانوی دو عالم برهمگان مبارک