×××××××××عید سعید قربان و عید غدیر خم بر عاشقان حق مبارک باد×××××××××

 

اوصاف علی به هر زبان باید گفت / این ذکر به پیدا و نهان باید گفت

در جشن ولی عهدی مسعود علی / تبریک به صاحب الزمان باید گفت