باز هم امتحاناته و ما هم اهل کلاس رفتن و اینا .مدیونید فک کنید می رم بکوب بخونم که قبول شم لااقل ! می رم دوره کنم !سر کلاس که گوش کردم و فرجه ها هم استفاده کردم و بکوب خوندم دیگه اگه کمتر از بیست بهم بدن بی معرفتن!

خداجونم دستم به دامنت به دادم برس این سری هم خراب کاری نکنم ....

و جمیعا التماس دعا دارم ....