سلام

فرض کن من الان یه نفرم که از شرم سرم رو پایین انداختم و سکوت کردم از بس کارم زشت بوده . داشتم پست قبل رو می خوندم آب شدم .چه قاطی بودما .خیلی هم بی ادب و متوقع! ولی خداییش شما هم کم نذاشته بودی ها .اما خب خودتم درستش کردی .واقعا هم به بهترین شکل .حتی یک دهم درصد هم فکر نمی کردم که به اینجا ختم شه نه من نه هیچ کس دیگه ! باورش از تو که خدایی سخت نبود از ما که بندتیم و لایق این چیزا بودنمون سخت بود. در کل تو جو موجود عین گمشده هام هاج و واج .... بعدا که بفهمم خودم و جو رو بیشتر می نویسم .ولی اینو می فهمم که بابا تو دیگه کی هستی!!!!!!!

الحمد الله الرب العالمین...