از دیگر فرقه هایی که حول محور مهدویت در دین اسلام شکل گرفته اند و براساس آن دارای نظراتی خاص برای خود هستند می توان به فرقه جعفریه اشاره کرد .

فرقه جعفریه معتقد بودند برادر امام حسن عسگری (ع) " جعفر بن علی" امام است و مهدویت او را باور کردند. این فرقه در چگونگی انتقال امامت از امام هادی (ع) به جعفر برادر امام حسن عسگری (ع) دچار اختلاف شدید و به چهار فرقه منشعب گردیدند.