اخباریون کسانی هستند که توجه ویژه ای نسبت به اخبار دارند و برخی ادله صحت و سقم احادیث را هم به گونه اصولین نپذیرفته اند و هر حدیثی را که در کتابهای روایی وجود دارد معتبر دانسته و رد این احادیث را جایز نمی دانند . در خطبه ٢٠١ نهج البلاغه آمده است که آن قدر احادیث دروغین در زمان پیامبر (ص) بوجود آمد که ایشان برخاستند و خطبه خواندند و فرمودند : کسی که یک کلامی را به من نسبت ناروا دهد ، جایگاهش در آتش خواهد بود  ."